Bơ nằm trong danh sách trái cây ít bị ảnh hưởng thuốc trừ sâu nhất, nhiều kali hơn cả chuối, giàu protein,…